ITIL ve System Center

ITIL v3, BT servislerinin yönetiminde ayrıntılı ve yapısal en iyi uygulama örnekleri serisidir. Barındırdığı süreçler sayesinde iş birimleri, kullanıcılar, BT ve tedarikçiler arasındaki etkileşimi sağlar. ITIL’ın amaçları arasında maliyetleri düşürmek, erişilebilirliği arttırmak, kapasiteyi ayarlamak, iş gücünü arttırmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve ölçeklenebilirliği arttırmak öne çıkmaktadır. System Center 2012 ürün ailesi ile ITIL süreçleri arasında güçlü bir ilişki bulunduğundan BT servislerinin yönetimi bu ürünler sayesinde verimli ve efektif olarak sürdürülebilmektedir.

ITIL perspektifinden özet:

 • Financial Management, Demand Management, Service Portfolio Management gibi Service Strategy süreçleri Service Manager ve Virtual Machine Manager ile desteklenmektedir.
 • Service Catalog Management, Capacity Management, Avaibility Management, Service Level Management gibi Service Design süreçleri Service Manager, Orchestrator, Operations Manager, Application Controller, Data Protection Manager ve Configuration Manager ile desteklenmektedir.
 • Change Management, Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management gibi Service Transition süreçleri Service Manager, Orchestrator, Operations Manager, Configuration Manager ve Virtual Machine Manager ile desteklenmektedir.
 • Request Fulfillment, Access Management, Incident Management ve Problem Management gibi Service Operation süreçleri Service Manager, Orchestrator ve Operations Manager ile desteklenmektedir.

ITIL perspektifinden detay:

SERVICE STRATEGY

 • System Center ürünleri karar alma süreçlerinde, servislerin mevcut durumlarının anlaşılmasında ve müşteri ile ilişkilerde ölçümleme, veri ve raporlama sunar.

SERVICE DESIGN

 • Service Manager kullanıcının hizmet taleplerini karşılamak için web tabanlı servis kataloğu sunarken, Orchestrator bu talepleri servis kataloğu içinde otomatikleştirir.
 • Operations Manager kapasite seviyelerini monitör eder, Virtual Machine Manager bu seviyelerini anında düzenler, Orchestrator uyarıları monitör ederek diğer ürünlerle birlikte kapasite değişikliklerini yönetir, Configuration Manager yazılım ölçümleme ve envanter yönetimi yaparak kapasite ihtiyaçlarını karşılar.
 • Operations Manager erişilebilirlik seviyelerini monitör eder, Virtual Machine Manager anında sanal makina yaratarak erişilebilirlik alternatifi yaratır, Orchestrator erişilebilirlik seviyelerini monitör ederek diğer ürünlerle birlikte kapasite değişikliklerini yönetir, Data Protection Manager yedekleme/kurtarma seçeneklerini sağlar.
 • Service Manager SLA tanımlaması sağlayarak Incident veya Service Request üzerinden hedeflenen süreyi monitör eder, Operations Manager SLA’ler için erişilebilirlik seviyelerini monitör eder.
 • End Point Protection anti-malware ve firewall konfigürasyonu sağlar.
 • Operations Manager IT Servis Devamlılık Yönetimi için erişilebilirlik seviyelerini monitör eder, Data Protection Manager yedekleme/kurtarma seçeneklerini sağlar, Virtual Machine Manager IT Servis Devamlılık Yönetimi planlama ve uygulamasına yönelik çoklu Virtual Machine platformlarının yönetimini sağlar, Orchestrator erişilebilirlik uyarılarını monitör eder ve yük dengeleme aktivitelerini yönetir.

SERVICE TRANSITION

 • Service Manager Değişim Yönetimi süreci ile şablonlar, iş akışları, bildirim ve formlar yoluyla bütünsel bir entegrasyon sağlamaktadır, Orchestrator Service Manager’da belirlenmiş aktivitelerin otomatikleştirilmesini sağlar.
 • Service Manager Configuration Manager, Operations Manager ve Active Directory üzerinden otomatik olarak çekilen verilerle Konfigürasyon Yönetimi Veritabanını (CMDB) barındırır, Configuration Manager envanter ve cihaz yönetimi sağlar, uyumluluk izleme ve raporlama olanağı sunar, Orchestrator CMDB’ye diğer kaynaklardan veri aktarmanın yollarını sağlar.
 • Virtual Machine Manager özelleştirilmiş sanal test ortamlarının yönetimini sağlar.
 • Configuration Manager sunucu ve istemci işletim sistemleri için dağıtım yeteneği sağlar ve aynı zamanda uygulama ve güncelleme dağıtımına da olanak sağlar, Orchestrator daha karmaşık yapıdaki dağıtım senaryoları için otomasyon olanağı sunar.

SERVICE OPERATION

 • Operations Manager üzerinde Windows, UNIX ve Linux OS bulunan bilgisayarlarda servis, uygulama, sunucu ve network cihaz erişilebilirliğini monitör etme ve uyarı alma özelliği sunar, Orchestrator erişilebilirlik uyarılarını izler ve cevap aktivitesi olarak gereken aksiyonu yerine getirir.
 • Service Manager hem konsol üzerinden hem de web ara yüzü üzerinden servis talebi oluşturma özelliğini sağlar, Orchestrator servis taleplerinin karşılanması noktasında otomasyon sağlar.
 • Orchestrator erişim yönetimi görevlerini yerine getirmek üzere otomasyon sağlar, tüm ürünler rol bazlı erişim standardına uyumlu olarak çalışır.
 • Service Manager Olay Yönetimi süreci ile şablonlar, iş akışları, bildirim ve formlar yoluyla bütünsel bir entegrasyon sağlamaktadır, Orchestrator Service Manager’da belirlenmiş ve kontrol edilen olay aktivitelerin otomatikleştirilmesini sağlar.
 • Service Manager Problem Yönetimi süreci ile şablonlar, iş akışları, bildirim ve formlar yoluyla bütünsel bir entegrasyon sağlamaktadır, Orchestrator problem çözüm aktivitelerin otomatikleştirilmesini sağlar.

CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT

 • System Center ailesi Devamlı Servis İyileştirme aktivitelerinin planlama ve yerine getirilmesinde yönetim, ölçümleme, veri ve raporlama sağlar.

Kaynak: Mapping System Center Products to ITIL

Related Posts

System Center İçin ITIL Eğitimi

Microsoft Virtual academy tarafından ücretsiz olarak yayınlanan ITIL for IT Pros kursu 12 modülden oluşmakta ve kursa katılanlara System Center 2012 kapsamında derin ve kapsamlı bir ITIL…

7 Dakikada ITIL

ITIL v3 için hazırlanmış benzersiz bir video.