SCSM Assigned To User Filter

SCSM 2012’de gelen yeni bir özellik sayesinde Work Item‘lar için Assigned T0 ve Activity Implementer alanına dinamik veya statik bir filtre koymak mümkün. Böylece tüm AD kullanıcılarının listede çıkmasının ve yanlış atama olasılığının da önüne geçilmiş olunacaktır.

SCSM konsol üzerinde Library/Groups/Global Operators Group açılır.

Included Members alanına tekil olarak kullanıcı veya gruplar eklenebilir.

IncludeMembersSCSM-global_operators

Sadece Included Members alan kullanılacaksa Dynamic Members alanındaki filtre (Object Status does not equal Pending Delete) silinmelidir. Aksi takdirde bir çakışma olacağından tüm kullanıcı ve grupları gösterecektir.

pending-delete-scsm

Dynamic Members alanı kullanılarak listeye dinamik olarak kullanıcı veya grup eklenebilir. Örneğin Departmanı “BT” olan tüm kullanıcıları getirmek için Criteria alanına ilgili karşılığı koymak yeterli olacaktır.

Department_SCSM

Yaptığımız değişikliğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yeni bir Incident oluşturalım ve Assigned To alanını kontrol edelim. Görüldüğü gibi oluşturduğumuz kurala uygun olarak kullanıcılar filtrelendi. Checkbox kaldırılıp arama butonuna basarak tüm AD kullanıcı ve grupların tekrar listelenmesi sağlanabilir.

OPERATORS_GROUP_SCSM_FILTER

Related Posts

Cireson Self Service Portal Database Migration

If you are planning to move the Service Manager database, you should also need to move the Cireson Service Desk Portal to the same instance. Stop the…

Service Manager Reporting Server Database Migration

In the previous post, I explained the steps of moving the Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. In this post, I will share the…

Service Manager Data Warehouse Database Migration

Microsoft has documented in details how to move Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. Do not attempt to move the Reporting Services database in…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (2019) OS from Microsoft Server 2016 to 2019. The…

Installing Zebra printer driver with SCCM

In order to install Zebra printer driver to the computers with SCCM, you will first need to extract the driver content from the exe file. Deselect all…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse Server

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (1801) OS from Microsoft Server 2012 R2 to 2016….