System Center & Automation

SCSM Assigned To User Filter

S

SCSM 2012’de gelen yeni bir özellik sayesinde Work Item‘lar için Assigned T0 ve Activity Implementer alanına dinamik veya statik bir filtre koymak mümkün. Böylece tüm AD kullanıcılarının listede çıkmasının ve yanlış atama olasılığının da önüne geçilmiş olunacaktır.

SCSM konsol üzerinde Library/Groups/Global Operators Group açılır.

Included Members alanına tekil olarak kullanıcı veya gruplar eklenebilir.

IncludeMembersSCSM-global_operators

Sadece Included Members alan kullanılacaksa Dynamic Members alanındaki filtre (Object Status does not equal Pending Delete) silinmelidir. Aksi takdirde bir çakışma olacağından tüm kullanıcı ve grupları gösterecektir.

pending-delete-scsm

Dynamic Members alanı kullanılarak listeye dinamik olarak kullanıcı veya grup eklenebilir. Örneğin Departmanı “BT” olan tüm kullanıcıları getirmek için Criteria alanına ilgili karşılığı koymak yeterli olacaktır.

Department_SCSM

Yaptığımız değişikliğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yeni bir Incident oluşturalım ve Assigned To alanını kontrol edelim. Görüldüğü gibi oluşturduğumuz kurala uygun olarak kullanıcılar filtrelendi. Checkbox kaldırılıp arama butonuna basarak tüm AD kullanıcı ve grupların tekrar listelenmesi sağlanabilir.

OPERATORS_GROUP_SCSM_FILTER

By ozgeozkaya
System Center & Automation

Categories