Service Manager Custom Portal Çözümü

Kısa bir önce kurumsal bir müşterimiz için geliştirdiğimiz basitleştirilmiş Service Manager çağrı açma web ara yüzünü WebPart olarak deploy ederken bir takım sorunlarla karşılaştık.

Bunlardan ilki Incident ya da Service Request tarafında açılan çağrıların prefix değerlerinin olmamsıydı. Çağrılar “IR678” yerine “678” şeklinde sayısal değerlerle açılıyordu. Koda gereken eklemeyi yaparak sorunu giderdik.

WebPart’ı SharePoint sitesine deploy ederken de IE versiyonundan kaynaklı olarak WebPart edit edilemiyordu. Bunu gidermek için de SharePoint Designer yardımıyla sayfanın kaynak kodunda WebPart kod kümesinin içine ChromeType=”None” satırını eklemek yeterli oldu. Artık WebPart edit edilebildi.

chrome type

Geliştirdiğimiz SCSM Custom Portal çözümünün özelliklerine bakarsak son kullanıcı en temel kategorizasyonu SAP ve IT arasında yapıyor.

Type kısmında ise çağrının talep mi yoksa arıza mı olduğuna karar veriyor.

Çağrının tamamlanabilmesi için gereken Subject, Definition, Urgency ve File Attachment parametreleri de kullanıcı tarafından dolduruluyor.

Kullanıcı Category ve Type parametreleriyle 4 farklı kombinasyonda çağrı açabildiğinden Service Manager konsolda da bunlara karşılık gelen 4 farklı template bulunmaktadır.

Üretilen kodda ise aşağıdaki gibi template ilişkisi kurulmuş durumda.

Service Request olarak açılan çağrılarda kullandığımız template‘ler hiçbir aktivite içermemektedir. Yardım Masasındaki görevli çağrıyı alıp ilgili template‘i seçerek aktivitelerin oluşması sağlanmaktadır.

Related Posts

Cireson Self Service Portal Database Migration

If you are planning to move the Service Manager database, you should also need to move the Cireson Service Desk Portal to the same instance. Stop the…

Service Manager Reporting Server Database Migration

In the previous post, I explained the steps of moving the Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. In this post, I will share the…

Service Manager Data Warehouse Database Migration

Microsoft has documented in details how to move Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. Do not attempt to move the Reporting Services database in…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (2019) OS from Microsoft Server 2016 to 2019. The…

Installing Zebra printer driver with SCCM

In order to install Zebra printer driver to the computers with SCCM, you will first need to extract the driver content from the exe file. Deselect all…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse Server

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (1801) OS from Microsoft Server 2012 R2 to 2016….