Service Manager’da Reboot PC Task

Service Manager’da CI (Configuration Item) olarak herhangi bir Work Item’a eklenmiş bilgisayarı uzaktan reboot etme işlemini bir task olarak gerçekleştirebiliriz.

Service Manager konsolda Library/Tasks/Create Task seçerek Task penceresini açıyoruz. Target class olarak Incident seçiyoruz. Categories bölümünden Incident Management Folder Tasks işaretliyoruz.
Command Line bölümünde ise aşağıdaki parametreleri giriyoruz:Full path to command: shutdown.exe
Insert Property:

/r /m $Context/Path[Relationship='WorkItem!System.WorkItemAboutConfigItem'TypeConstraint='Windows!Microsoft.Windows.Computer']/Property[Type='Windows!Microsoft.Windows.Computer']/NetbiosComputerName$

Working directory: %windir%\system32

Netbios Computer Name parametresini eklemek için Insert Property seçiyoruz. Related Class olarak About Configuration Item seçip Property olarak da NetBIOS Computer Name ekliyoruz.

İşlemi test etmek için herhangi bir Incident açalım ve Affected CI bölümünden kullanıcı bilgisayarını ekleyelim veya Add seçerek listeden ilgili bilgisayarı ekleyelim ve çağrıyı kaydedelim.


Sağ konsoldan Reboot PC seçelim.

Console Task Output görüldüğü gibi başarılı oldu.

Kullanıcı ekranında ise aşağıdaki uyarı penceresi açılır.

Not: Reboot PC işleminin uzaktan gerçekleştirilebilmesi için Local Admin yetkisine ihtiyaç bulunmaktadır.

Related Posts

Cireson Self Service Portal Database Migration

If you are planning to move the Service Manager database, you should also need to move the Cireson Service Desk Portal to the same instance. Stop the…

Service Manager Reporting Server Database Migration

In the previous post, I explained the steps of moving the Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. In this post, I will share the…

Service Manager Data Warehouse Database Migration

Microsoft has documented in details how to move Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. Do not attempt to move the Reporting Services database in…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (2019) OS from Microsoft Server 2016 to 2019. The…

Installing Zebra printer driver with SCCM

In order to install Zebra printer driver to the computers with SCCM, you will first need to extract the driver content from the exe file. Deselect all…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse Server

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (1801) OS from Microsoft Server 2012 R2 to 2016….