Service Manager’da Task Icon Nasıl Oluşturulur?

Service Manager üzerinde bir Task oluşturduğumuzda yanında default bir icon çıkmadığını görürüz. Tüm diğer Task‘larda icon olması ve bizim yaptığımızda olmaması görsel olarak sorun oluşturmaktadır. Bu makalemizde icon eklemeyi öğreneceğiz. Gerekenler:

Bu 2 dosyayı CustomTask adıyla oluşturduğumuz bir klasöre kopyalıyoruz.


Service Manager üzerinde CustomTask adında bir Task oluşturduğumuzu ve Custom.Task.MP adıyla oluşturduğumuz bir Management Pack içine kaydettiğimizi farz edelim.

Administrator/Management Packs/Custom.Task.MP seçerek Export tuşuyla CustomTask klasörümüzün içine aktarıyoruz.

Konsolda oluşturduğumuzdan dolayı MP ismi internal name olarak görünüyor. MP‘lerin Authoring Tool kullanılarak oluşturulması ve Service Manager’a import edilmesi bu karışıklığı önlemesi adına her zaman tercih edilmeli.

MP’yi edit etmek için açıp sonlara doğru kapanış </Presantation> kodundan hemen önce aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<ImageReferences> <ImageReference ElementID="ConsoleTask.42d169638f7240378aeff2c0138a2c38" ImageID="CustomTaskImage"/> </ImageReferences>

Burada dikkat edilmesi gereken şey ElementID bilgisinin konsolda oluşturduğumuz CustomTask ElementID‘si ile aynı olması. ImageID bizim belirlediğimiz bir değer olabilir.

Eklenecek son kod ise en sonda </ManagementPack> kapanış kodundan hemen önce. Image ID yukarda verdiğimiz değer olmalı. FileName ise resmimizin adı.

<Resources> <Image ID="CustomTaskImage" Accessibility="Public" FileName="CustomTaskImage.png" HasNullStream="false"/> </Resources>

Kodları ekledikten sonra son durum aşağıdaki gibi olmalı.

MP‘yi kaydettikten sonra artık tüm bu dosyaları tek bir bundle haline dönüştürebiliriz. Bunun için Command Promt’u açıyoruz. CustomTask klasörüne gelerek aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

MPBMaker.exe CustomTaskMP "c:\CustomTask\ManagementPack.6d933d9433d7446fb70f7868335100ed.xml"

Sonuç aşağıda.

Klasörümüzde son durum.

Son olarak yapacağımız şey CustomtaskMP.mpb dosyasını Service Manager’a aktarmak. Konsolu kapatıp açtıktan sonra icon görülebilir.

Related Posts

Cireson Self Service Portal Database Migration

If you are planning to move the Service Manager database, you should also need to move the Cireson Service Desk Portal to the same instance. Stop the…

Service Manager Reporting Server Database Migration

In the previous post, I explained the steps of moving the Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. In this post, I will share the…

Service Manager Data Warehouse Database Migration

Microsoft has documented in details how to move Service Manager Data Warehouse databases to another SQL instance. Do not attempt to move the Reporting Services database in…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (2019) OS from Microsoft Server 2016 to 2019. The…

Installing Zebra printer driver with SCCM

In order to install Zebra printer driver to the computers with SCCM, you will first need to extract the driver content from the exe file. Deselect all…

In-place OS Upgrade of Service Manager Data Warehouse Server

In this post, I will show the steps for in-place upgrade of Service Manager Data Warehouse management server (1801) OS from Microsoft Server 2012 R2 to 2016….