System Center & Automation

Tagbulk delete

Bulk Delete SCSM 2012 Work Items

SCSM 2012’de test olarak açılmış çağrıların silinmesi için aşağıdaki PowerShell kodlarını kullanabilirsiniz. Bu kodların çalışabilmesi için SCSM Management Server üzerine SCSM PowerShell Cmdlets kütüphanesini kurmanız gerekmektedir. Incident için: Import-Module SMLets Get-SCSMObject -Class (Get-SCSMClass -Name System.WorkItem.Incident$) | Remove-SCSMObject -Force -Confirm Service Request...

System Center & Automation

Categories